2023-жылдын 18-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA03260918 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (мин. сом) 

250 000,00 

Кирешелүүлүк (%) 

16,71 

Баасы (сом) 

73,22 

Чыгаруу күнү 

18.09.2023 

Төлөө мөөнөтү 

18.09.2026