2023-жылдын 19-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230927 

3 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.09.2023 

27.09.2023 

BD002231004 

3 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.09.2023 

04.10.2023 

BD004231018 

4 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.09.2023 

18.10.2023 

BD013231220 

700 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

20.09.2023 

20.12.2023