2023-жылдын 5-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001231213 

8 200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.12.2023 

13.12.2023 

BD004240103 

6 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.12.2023 

03.01.2024 

BD013240306 

800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.12.2023 

06.03.2024 

BD026240605 

300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

06.12.2023 

05.06.2024