2023-жылдын 8-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 5 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

GBA03261211 

900 000,00 

5,00% 

11.12.2023 

11.12.2026 

Жылына эки жолу 

11-июндя жана  

11-декабрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA05281211 

1 200 000,00 

6,00% 

11.12.2023 

11.12.2028