2024-жылдын 19-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

 

GBA10340422 

 

150 000,00 

 

8,00% 

22.04.2024 

22.04.2034 

Жылына эки жолу 

22-апрелинде жана  

22-октябрында төлөө мөөнөтүнө чейин