Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2024-жылдын 19-апрелине карата мамлекеттик казына облигацияларынын чыгаруу көлөмдөрүнө толуктоолор киргизилгендиги тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет. 

 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион өтө турган күнү 

Чыгаруу күнү 

Каттоо номери 

Купондук чен 

Жүгүртүү мөөнөтү 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

19.04.2024 

22.04.2024 

GBB03270422 

16,3% 

3 жыл 

1 300,0 

19.04.2024 

22.04.2024 

GBA10340422 

8% 

10 жыл 

150,0