2018-жылдын 17 апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001180425 

2 000 000,0 

18.04.2018 

25.04.2018 

BD004180516 

500 000,0 

18.04.2018 

16.05.2018 

BD013180718 

300 000,0 

18.04.2018 

18.07.2018