2018-жылдын 09-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001181017 

900 000,0 

10.10.2018 

17.10.2018 

BD004181107 

400 000,0 

10.10.2018 

07.11.2018 

BD013190109 

400 000,0 

10.10.2018 

09.01.2019 

BD026190410 

100 000,0 

10.10.2018 

10.04.2019