2018-жылдын 10-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын 91-күндүк ноталарын кошумча жайгаштыруусун ишке ашырат.  

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:  

Жүгүртүү мөөнөтү 

91 күн 

Эмиссия   

BD013190109 

Эмиссиянын көлөмү, млн. сом  

200,00 

Кирешелүүлүк (%)  

4,13 

Баасы (сом)  

9 896,68 

Эмиссия күнү  

10.10.2018 

Төлөө күнү  

09.01.2019