Улуттук банкынын жүгүртүү мөөнөтү 91 күндүк ноталардын 2018-жылдын 10-октябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча көлөмү 100,00 млн. сомду түзгөн.