2018-жылдын 16-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001181024 

900 000,0 

17.10.2018 

24.10.2018 

BD004181114 

400 000,0 

17.10.2018 

14.11.2018 

BD013190116 

300 000,0 

17.10.2018 

16.01.2019 

BD026190417 

100 000,0 

17.10.2018 

17.04.2019