2018-жылдын 23-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001181031 

500 000,0 

24.10.2018 

31.10.2018 

BD004181121 

200 000,0 

24.10.2018 

21.11.2018 

BD013190123 

300 000,0 

24.10.2018 

23.01.2019 

BD026190424 

100 000,0 

24.10.2018 

24.04.2019