2018-жылдын 23-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,57% жана 4,09% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 28 жана 182-күндүк ноталардын аукциондору тиешелүүлүгүнө жараша суроо талаптын жоктугуна жана катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган.