2018-жылдын 24-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын 91-күндүк ноталарын кошумча жайгаштыруусун ишке ашырат.  

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:  

Жүгүртүү мөөнөтү 

91 күн 

Эмиссия   

BD013190123 

Эмиссиянын көлөмү, млн. сом  

300,00 

Кирешелүүлүк (%)  

4,09 

Баасы (сом)  

9 897,67 

Эмиссия күнү  

24.10.2018 

Төлөө күнү  

23.01.2019