Улуттук банкынын жүгүртүү мөөнөтү 91 күндүк ноталардын 2018-жылдын 24-октябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча көлөмү 200,00 млн. сомду түзгөн.