2018-жылдын 26-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03211029 

500 000,00 

6,00% 

29.10.2018 

29.10.2021 

29.04.2019 

29.10.2019 

29.04.2020 

29.10.2020 

29.04.2021 

29.10.2021