2018-жылдын 30-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001181107 

950 000,0 

31.10.2018 

07.11.2018 

BD004181128 

400 000,0 

31.10.2018 

28.11.2018 

BD013190130 

550 000,0 

31.10.2018 

30.01.2019 

BD026190501 

100 000,0 

31.10.2018 

01.05.2019