Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2018-жылдын ноябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

01.11.2018 

05.11.2018 

GD052191104 

12 ай 

200,00  

Жыйынтыгы: 

200,00 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

16.11.2018 

19.11.2018 

GBA07251119 

8% 

7 жыл 

1 400,00  

23.11.2018 

26.11.2018 

GBA02201126 

6% 

2 жыл 

400,00  

Жыйынтыгы: 

1 800,00