2018-жылдын 13-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001181121 

900 000,0 

14.11.2018 

21.11.2018 

BD004181212 

500 000,0 

14.11.2018 

12.12.2018 

BD013190213 

700 000,0 

14.11.2018 

13.02.2019 

BD026190515 

160 000,0 

14.11.2018 

15.05.2019