2018-жылдын 16-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07251119 

1 400 000,00 

8,00%  

19.11.2018 

19.11.2025 

19.05.2019 

19.11.2019 

19.05.2020 

19.11.2020 

19.05.2021 

19.11.2021 

19.05.2022 

19.11.2022 

19.05.2023 

19.11.2023 

19.05.2024 

19.11.2024 

19.05.2025 

19.11.2025