2018-жылдын 20-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001181128 

900 000,0 

21.11.2018 

28.11.2018 

BD004181219 

400 000,0 

21.11.2018 

19.12.2018 

BD013190220 

350 000,0 

21.11.2018 

20.02.2019 

BD026190522 

100 000,0 

21.11.2018 

22.05.2019