2018-жылдын 27-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001181205 

1 200 000,0 

28.11.2018 

05.12.2018 

BD004181226 

250 000,0 

28.11.2018 

26.12.2018 

BD013190227 

450 000,0 

28.11.2018 

27.02.2019 

BD026190529 

100 000,0 

28.11.2018 

29.05.2019