2018-жылдын 19-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын 182-күндүк ноталарын кошумча жайгаштыруусун ишке ашырат.  

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:  

Жүгүртүү мөөнөтү 

182 күн 

Эмиссия   

BD026190619 

Эмиссиянын көлөмү, млн. сом  

250,00 

Кирешелүүлүк (%)  

4,71 

Баасы (сом)  

9 767,42 

Эмиссия күнү  

19.12.2018 

Төлөө күнү  

19.06.2019