Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2019-жылдын январь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

10.01.2019 

14.01.2019 

GD052200113 

12 ай 

200,00  

24.01.2019 

28.01.2019 

GD052200127 

12 ай 

200,00 

Жыйынтыгы: 

400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

18.01.2019 

21.01.2019 

GBA05240121 

7% 

5 жыл 

900,00  

25.01.2019 

28.01.2019 

GBA03220128 

6% 

3 жыл 

400,00  

Жыйынтыгы: 

1 300,00