2019-жылдын 12-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001190220 

2 000 000,0 

13.02.2019 

20.02.2019 

BD004190313 

1 100 000,0 

13.02.2019 

13.03.2019 

BD013190515 

1 000 000,0 

13.02.2019 

15.05.2019 

BD026190814 

100 000,0 

13.02.2019 

14.08.2019