2019-жылдын 15-мартында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03220318 

400 000,00 

5,00% 

18.03.2019 

18.03.2022 

18.09.2019 

18.03.2020 

18.09.2020 

18.03.2021 

18.09.2021 

18.03.2022