2019-жылдын 20-майында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07260520 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

215,00 

Кирешелүүлүк (%) 

10,94 

Баасы (сом) 

81,07 

Чыгаруу күнү 

20.05.2019 

Төлөө күнү 

20.05.2026