Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2019-жылдын 20-майында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 198,50 млн. сомду түзгөн.