2019-жылдын 21-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001190529 

2 200 000,0 

22.05.2019 

29.05.2019 

BD004190619 

650 000,0 

22.05.2019 

19.06.2019 

BD013190821 

200 000,0 

22.05.2019 

21.08.2019 

BD026191120 

100 000,0 

22.05.2019 

20.11.2019