2019-жылдын 28-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001190605 

2 600 000,0 

29.05.2019 

05.06.2019 

BD004190626 

500 000,0 

29.05.2019 

26.06.2019 

BD013190828 

400 000,0 

29.05.2019 

28.08.2019 

BD026191127 

100 000,0 

29.05.2019 

27.11.2019