2019-жылдын 30-майында өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,25%, жайгаштыруунун көлөмү 300,00 млн. сомду түзгөн.