2019-жылдын 14-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA02210617 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

150,00 

Кирешелүүлүк (%) 

6,69 

Баасы (сом) 

96,88 

Чыгаруу күнү 

17.06.2019 

Төлөө күнү 

17.06.2021