Жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлордун 2019-жылдын 17-июнунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 150,0 млн. сомду түзгөн.