2019-жылдын 18-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001190626 

2 000 000,0 

19.06.2019 

26.06.2019 

BD004190717 

500 000,0 

19.06.2019 

17.07.2019 

BD013190918 

200 000,0 

19.06.2019 

18.09.2019 

BD026191218 

100 000,0 

19.06.2019 

18.12.2019