2019-жылдын 21-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA05240624 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

300,00 

Кирешелүүлүк (%) 

10,62 

Баасы (сом) 

82,43 

Чыгаруу күнү 

24.06.2019 

Төлөө күнү 

24.06.2024