Жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКОлордун 2019-жылдын 24-июнунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 182,0 млн. сомду түзгөн.