2019-жылдын 25-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001190703 

1 500 000,0 

26.06.2019 

03.07.2019 

BD004190724 

400 000,0 

26.06.2019 

24.07.2019 

BD013190925 

250 000,0 

26.06.2019 

25.09.2019 

BD026191225 

100 000,0 

26.06.2019 

25.12.2019