Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2019-жылдын июль айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

11.07.2019 

15.07.2019 

GD052200713 

12 ай 

100,00  

18.07.2019 

22.07.2019 

GD052200720 

12 ай 

100,00 

25.07.2019 

29.07.2019 

GD052200727 

12 ай 

100,00 

Жыйынтыгы: 

300,00 

 

 

 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

05.07.2019 

08.07.2019 

GBA07260708 

7% 

7 жыл 

450,00 

12.07.2019 

15.07.2019 

GBA03220715 

5% 

3 жыл 

300,00 

19.07.2019 

22.07.2019 

GBA07260722 

7% 

7 жыл 

450,00 

26.07.2019 

29.07.2019 

GBA03220729 

5% 

3 жыл 

300,00 

Жыйынтыгы: 

1 500,00