2019-жылдын 09-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001190717 

1 600 000,0 

10.07.2019 

17.07.2019 

BD004190807 

700 000,0 

10.07.2019 

07.08.2019 

BD013191009 

500 000,0 

10.07.2019 

09.10.2019 

BD026200108 

100 000,0 

10.07.2019 

08.01.2020