2019-жылдын 16-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001190724 

1 600 000,0 

17.07.2019 

24.07.2019 

BD004190814 

500 000,0 

17.07.2019 

14.08.2019 

BD013191016 

500 000,0 

17.07.2019 

16.10.2019 

BD026200115 

100 000,0 

17.07.2019 

15.01.2020