2019-жылдын 19-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07260722 

450 000,00 

7,00% 

22.07.2019 

22.07.2026 

22.01.2020 

22.07.2020 

22.01.2021 

22.07.2021 

22.01.2022 

22.07.2022 

22.01.2023 

22.07.2023 

22.01.2024 

22.07.2024 

22.01.2025 

22.07.2025 

22.01.2026 

22.07.2026