Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2019-жылдын июль айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) чыгаруу көлөмдөрүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жарыялаганын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы маалымдайт. 

 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

11.07.2019 

15.07.2019 

GD052200713 

12 ай 

100,00  

18.07.2019 

22.07.2019 

GD052200720 

12 ай 

100,00 

GD026200120 

6 ай 

300,00 

19.07.2019 

22.07.2019 

GD013191021 

3 ай 

300,00 

25.07.2019 

29.07.2019 

GD052200727 

12 ай 

100,00 

GD026200127 

6 ай 

200,00 

26.07.2019 

29.07.2019 

GD013191028 

3 ай 

200,00 

Жыйынтыгы: 

1300,00