2019-жылдын 25-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 6 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026200127 

200 000,00 

29.07.2019 

27.01.2020 

GD052200727 

100 000,00 

29.07.2019 

27.07.2020