2019-жылдын 30-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001190807 

1 400 000,0 

31.07.2019 

07.08.2019 

BD004190828 

350 000,0 

31.07.2019 

28.08.2019 

BD013191030 

500 000,0 

31.07.2019 

30.10.2019 

BD026200129 

100 000,0 

31.07.2019 

29.01.2020