Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2019-жылдын август айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

01.08.2019 

05.08.2019 

GD052200803 

12 ай 

50,00  

GD013191104 

3 ай 

50,00 

GD026200203 

6 ай 

50,00 

08.08.2019 

12.08.2019 

GD013191111 

3 ай 

50,00 

GD026200210 

6 ай 

50,00 

15.08.2019 

19.08.2019 

GD013191118 

3 ай 

150,00 

GD026200217 

6 ай 

50,00 

22.08.2019 

26.08.2019 

GD052200824 

12 ай 

50,00 

GD026200224 

6 ай 

100,00 

GD013191125 

3 ай 

150,00 

Жыйынтыгы: 

750,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

02.08.2019 

05.08.2019 

GBA05240805 

6% 

5 жыл 

300,00 

09.08.2019 

12.08.2019 

GBA02210812 

5% 

2 жыл 

200,00 

16.08.2019 

19.08.2019 

GBA05240819 

6% 

5 жыл 

200,00 

23.08.2019 

26.08.2019 

GBA02210826 

5% 

2 жыл 

150,00 

Жыйынтыгы: 

850,00