2019-жылдын 01-августунда жүгүртүү мөөнөтү 3, 6 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013191104 

50 000,00 

05.08.2019 

04.11.2019 

GD026200203 

50 000,00 

05.08.2019 

03.02.2020 

GD052200803 

50 000,00 

05.08.2019 

03.08.2020