2019-жылдын 02-августунда жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05240805 

300 000,00 

6,00% 

05.08.2019 

05.08.2024 

05.02.2020 

05.08.2020 

05.02.2021 

05.08.2021 

05.02.2022 

05.08.2022 

05.02.2023 

05.08.2023 

05.02.2024 

05.08.2024