Жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВлардын 2019-жылдын 05-августунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 50,00 млн. сомду түзгөн. 3 ай болгон МКВ кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган.