2019-жылдын 06-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001190814 

1 600 000,0 

07.08.2019 

14.08.2019 

BD004190904 

450 000,0 

07.08.2019 

04.09.2019 

BD013191106 

400 000,0 

07.08.2019 

06.11.2019