2019-жылдын 08-августунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013191112 

50 000,00 

13.08.2019 

12.11.2019 

GD026200211 

50 000,00 

13.08.2019 

11.02.2020